XVI SP QRP Contest

Zawody miłośników małych mocy na CW i SSB organizowane są od 2003 roku.

  
SP-QRP Contest - Regulamin

kliknij aby pobrać wersję do druku

1. Organizatorzy: Włodek SP5DDJ wraz z  Grupą SP-QRP.
2. Cel zawodów: Popularyzacja pracy małą mocą emisjami CW i SSB wśród stacji polskich, ze
szczególnym wyróżnieniem operatorów pracujących na urządzeniach skonstruowanych własnoręcznie.
3. Termin i czas trwania: sobota -
29 września 2018 r. od 05:00 do 06:00 czasu UTC.
4. Pasmo i emisje: 3,5 MHz - w segmentach CW i SSB przeznaczonych dla zawodów.

Maksymalna moc wyjściowa na CW = 5W, a na SSB = 10W.

5. Klasyfikacje:
Grupa A - stacje QRP pracujące na sprzęcie fabrycznym emisją CW.
Grupa B - stacje QRP pracujące na sprzęcie fabrycznym emisją SSB.
Grupa C - stacje QRP pracujące na sprzęcie fabrycznym emisjami CW i SSB (łączności na CW można powtarzać na SSB).
Grupa D - stacje QRP pracujące na sprzęcie „ Home Made ” emisją CW.
Grupa E - stacje QRP pracujące na sprzęcie „ Home Made ” emisją SSB.
Grupa F - stacje QRP pracujące na sprzęcie „ Home Made „ emisjami CW i SSB (łączności na CW można powtarzać na SSB).
Grupa G - Stacje SWL

6. Wymiana raportów:

Grupa A - RST + F
Grupa B - RS + F
Grupa C - raporty jak w grupach A i B.
Grupa D - RST + HM
Grupa E - RS + HM
Grupa F - raporty jak w grupach D i E.
Grupa G - obowiązuje odebranie znaków i raportów obu korespondentów. Znak stacji odebranej lub stacji korespondenta nie może występować w kolejnych nasłuchach. Przerwa minimum 5 SWL.

7. Punktacja:

Za QSO na SSB - 1 pkt,
Za QSO na CW - 2 pkt,
Za nasłuch łączności dwóch stacji QRP - 1 pkt bez względu na emisję.

Mnożnik:  1 + ilość stacji „Home Made” bez względu na emisję.

8. Wynik końcowy: Suma punktów za QSO lub nasłuchy x mnożnik.

Ponieważ zawody rozliczane będą elektronicznie, wynik oblicza Komisja Zawodów.

9. Nagrody i wyróżnienia:

* Dla zwycięzcy w grupie A - "Deska"  ufundowana przez Grupę SP-QRP
* Dla zwycięzcy w grupie B - Upominek ufundowany przez sponsora
* Dla zwycięzcy w grupie C - Upominek ufundowany przez sponsora
* Dla zwycięzcy w grupie D - Puchar ufundowany przez MK QTC.
* Dla zwycięzcy w grupie E - Puchar ufundowany przez Prezesa PZK
* Dla zwycięzcy w grupie F - Puchar ufundowany przez SP5DDJ.
* Dla zwycięzcy w grupie G - Upominek ufundowany przez sponsora.

*  Ilość nagród zależeć będzie od ilości sponsorów.

10. Dzienniki zawodów:

Logowanie musi być w czasie UTC.

Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo należy przesłać w terminie 14 dni  czyli do 14 października 2018 r. na adres elektroniczny: sp5ddj@wa.home.pl

11.Wyniki:

Wyniki zawodów opublikowane zostaną na stronach www.sp5ddj.pl , www.sp-qrp.pl, ZG PZK, Świat Radio i MKQTC.

Nagrody zostaną rozesłane do wyróżnionych stacji w grudniu 2018r.

Uwagi:

1.Do dziennika zawodów należy dołączyć oświadczenie uczestnika o przestrzeganiu mocy wyjściowej nadajnika oraz opis sprzętu i anteny.

2. Wszelkie komentarze, sugestie, wrażenia, zdjęcia sprzętu QRP itp. bardzo mile widziane.

3. Stacja SP5DDJ weźmie udział w zawodach, jednakże dziennik wykorzystany zostanie do kontroli.

4. Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach i życzymy przyjemnego spędzenia czasu podczas pracy QRP.

Za Komisję Zawodów
Włodzimierz Salwa SP5DDJ

 


 Otwarta lista sponsorów nagród ( drobnych upominków) w zawodach

Zachęcam do nadsyłania zgłoszeń - Nasze zawody zawsze mają sporo drobnych upominków, które cieszą !!!

1.    Prezes PZK - puchar

2.    MK QTC - Puchar

     

3.     Grupa SP-QRP - tradycyjnie deska

4.     Włodek SP5DDJ - Puchar

 

 

 

 

 

5.    Janek SP5DZC (SO5D) - Już tradycyjnie, aby łatwiej było porozumiewać się w eterze.

6.    Paweł SP2FP - 3 zestawy płytek do budowy transceivera Skorpion 80

 

7.    ...

 

Serdeczne podziękowania !

 

Nagrody można zgłaszać pod adresem E-mail SP5DDJ do  31 października  2018 r.

strona główna