Chciałbym wszystkich uczestników przeprosić,

gdyż nie mogę nic więcej zrobić poza publikacją  wyników.

Proszę o zrozumienie.


 

Wyniki XVI zawodów SP-QRP Contest

rozegranych 29 września 2018 r.

 

W zawodach wzięło udział 76 stacji w tym 23 stacje stacji Home Made.

Kolejno: Znak, grupa, ilość QSO, zaliczone QSO, procent poprawnych QSO, punkty za QSO, mnożnik, wynik.

Grupa A - stacje pracujące emisją CW - urządzenia fabryczne:

 

SP1AEN      A        35      34      97,14           68      10      680

SP4W           A        34      33      97,06           66      10      660

SQ5JUP         A        34      33      97,06           66      10      660

SN1T            A        33      32      96,97           64      10      640

SP4HHI         A        33      32      96,97           64      10      640

SQ4NR          A        34      32      94,12           64      10      640

SP2MW         A        30      30      100,00          60      10      600

SP9JZT         A        33      33      100,00          66      9        594

SP9GFI         A        31      30      96,77           60      8        480

SP7EWD        A        28      28      100,00          56      8        448

SP7MJL         A        29      26      89,66           52      8        416

SP7LIE          A        31      29      93,55           58      7        406

SP2XX          A        27      24      88,89           48      8        384

SP7QO         A        26      24      92,31           48      7        336

SP5ENG        A        27      26      96,30           52      6        312

SP9EMI         A        21      21      100,00          42      7        294

SP5FHF         A        5        5        100,00          10      4        40

 

Grupa B - stacje pracujące emisją SSB - urządzenia fabryczne:

 

SP9S           B        51      46      90,20           46      20      920

SP9SDR         B        49      44      89,80           44      19      836

SP9IEK          B        49      45      91,84           45      18      810

SP4KHM        B        45      41      91,11           41      17      697

SP1GA          B        49      42      85,71           42      15      630

SQ5ARG        B        43      39      90,70           39      16      624

HF40KVW      B        44      38      86,36           38      16      608

SP4JSJ          B        44      40      90,91           40      15      600

SP7MTU        B        42      38      90,48           38      15      570

SQ3LMY        B        43      37      86,05           37      15      555

SP4SHW        B        38      35      92,11           35      13      455

SQ7FGT        B        34      30      88,24           30      13      390

SP9XWL        B        34      32      94,12           32      11      352

SQ7WOJ       B        42      32      76,19           32      10      320

SP5ES           B        32      26      81,25           26      11      286

SQ6NDC        B        28      26      92,86           26      8         208

SO5MAX       B        27      22      81,48           22      8        176

SQ3MIS        B        30      25      83,33           25      7        175

SQ9BDB        B        18      16      88,89           16      7        112

SO5D           B        24      21      87,50           21      5        105

SP9WZO       B        9        9        100,00          9        4        36

 

Grupa C - stacje pracujące emisją CW i SSB - urządzenia fabryczne:

 

SP3MKS      C        70      65      92,86           91      22      2002

SN8T            C        67      63      94,03           93      21      1953

SQ2DYF        C        64      58      90,63           83      23      1909

SP4AWE        C        59      55      93,22           84      19      1596

SP3GTS        C        48      46      95,83           64      16      1024

SP5AYY        C        44      40      90,91           65      11      715

SP9LAS         C        29      24      82,76           34      10      340

 

Grupa D - stacje pracujące emisją CW - urządzenia Home Made:

 

SP7ASZ       D       33      33      100,00          66      8        528

SP9BNM        D       31      31      100,00          62      8        496

SP2GOW       D       20      19      95,00           38      4        152

SQ2DYL        D       13      12      92,31           24      5        120

 

Grupa E - stacje pracujące emisją SSB - urządzenia Home Made:

 

SP7SEW      E        53      46      86,79           46      17      782

SQ8MFB        E        50      44      88,00           44      16      704

SP9NLU         E        43      39      90,70           39      18      702

SQ7BFS        E        43      39      90,70           39      16      624

SP5SW          E        38      33      86,84           33      16      528

SQ9PPT        E        33      31      93,94           31      16      496

SP3QDX        E        35      31      88,57           31      14      434

SQ2RBW       E        34      29      85,29           29      12      348

SQ8PIW        E        33      29      87,88           29      11      319

SP3BUF         E        29      25      86,21           25      10      250

SQ3REI         E        30      26      86,67           26      9        234

SP7GAI         E        26      23      88,46           23      9        207

SQ9LFB         E        20      17      85,00           17      9        153

SQ1NXO       E        24      19      79,17           19      4        76

SP3JXB         E        6        3        50,00           3        1        3  

 

Grupa F - stacje pracujące emisją CW i SSB - urządzenia Home Made:

 

SP5XO           F        66      60      90,91           90      16      1440

SP9G            F        47      44      93,62           68      15      1020  

SP9LVZ         F        51      47      92,16           66      14      924

SP7IFX         F        46      42      91,30           66      12      792

 

Grupa G - stacje nasłuchowe:

 

SP7-003-24 G       30      30      100,00          30      16      480    

SP4-208         G       16      16      100,00          16      13      208

 

Logi do kontroli:   SP2GUC      SP2KFQ      SP2YKS      SP5DDJ      SP7IVO 

Brak logów: SP3QDI (20 QSO), SP8TJK (43 QSO), SQ3KNT (15 QSO), SQ7OTK (43 QSO)

Za Komisję Zawodów - Włodzimierz Salwa SP5DDJ